LÄR KÄNNA INDIKAT GENOM FAKTAFYLLDANYHETSBREV. TESTA TIO VECKOR GRATIS!

Varje varumärke har en riktning

Vi på Indikat fokuserar på den delen av varumärket som reklamen kretsar kring, den del som "sitter i huvudet på konsumenten".

Vad menar vi med det?

Ett varumärke är en abstraktion som byggs upp av idéer, känslor, föreställningar, uppfattningar och andra tankar som människor har om märket. Dessa uppfattningar bildar en kärna som reklam och kommunikation kan byggas omkring.

Vår erfarenhet är att de som kan förstå, tolka och använda sig av varumärkens kärnvärden blir framgångsrika.

Genom att hänsyn tas till vad konsumenter redan anser får varje varumärke en riktning. Varumärkets riktning begränsar antalet vägval för dem som arbetar med ett märke. Riktningen pekar på vad som är möjligt - vare sig det handlar om att utforma säljande och profilerande reklam, att utveckla produkter eller att skapa nya sortiment.

Reklamköpare och kreatörer med förmåga att berätta något intressant som stämmer in i varumärkets riktning får saker att hända. Då snackas det, provas, köps och beställs.

Det är då vi har ett starkt varumärke.

Indikat handlar om hur man skapar, förstår och vårdar sådana starka varumärken.

Aspekten på märken som ryms inom det engelska begreppet trademark överlåter vi åt patentbyråer.


 

Telefon: 08-594 950 75
» Mejla oss!
© Indikat 2016