LÄR KÄNNA INDIKAT GENOM FAKTAFYLLDANYHETSBREV. TESTA TIO VECKOR GRATIS!

Så länge investeringar i varumärken ses som en kostnad

Idag uppträder företagen relativt konsekvent utifrån sina varumärken. Det vanliga är att enskilda personer, ofta en marknadsdirektör, ges hela ansvaret för att varumärket beaktas även i produktutveckling och personalens uppträdande.

Oavsett riskerna med att förlita sig på en enda person är detta ändå en klar förbättring mot tidigare.

Däremot är det fortfarande så att företagsledningar betraktar reklam som en rörlig kostnad, lätt att skära bort. Finanskrisen, med åtföljande lågkonjunktur, har gjort det problemet större så att det har blivit en allt viktigare uppgift att peka på sambandet mellan reklaminsatser och försäljning – minst lika viktigt som att utforma företagets kommunikation.

För att lyckas omvända ”hörnrummet” behöver ledningspersoner och marknadsförare, experter och byråns kreatörer ett gemensamt språk att samlas kring. Och då behövs begripliga mått och enkla modeller. Tyvärr är resultatet av storannonsörers research för det mesta alltför specialiserat och svårbegripligt.

Indikats mått på reklameffektivitet är ett undantag. Det jämför mängden reklam med det antal personer som har lagt märke till annonseringen på ett sätt som alla kan förstå. Metoden förmår dessutom ranka alla varumärken i en kategori oavsett målgrupp, när på året eller i vilken landsända reklamen har exponerats.

Vi jobbar också med att utveckla ett begripligt och användbart mått för relevant reklam, ett begrepp som betyder allt mer för ledande kommunikatörer i Sverige och utomlands. Tanken är att skapa ett gemensamt språk för alla inblandade, och vi ser fram emot den dag när företagsledningar, marknadsförare och deras konsulter är överens om vilken reklam som är relevant, och framförallt hur den gynnar varumärkets affärer.


 

Telefon: 08-594 950 75
» Mejla oss!
© Indikat 2016