LÄR KÄNNA INDIKAT GENOM FAKTAFYLLDANYHETSBREV. TESTA TIO VECKOR GRATIS!

Begrepp som Indikat har ögonen på

Ett indikat

En mätning av varumärken, reklameffektivitet eller köpvanor med Indikats metoder.

Indikat AB

Ett konsultföretag som utvecklar spetskunskap om varumärken, reklameffektivitet och köpvanor.

Indikat Förlag

Utgivare av fem nyhetsbrev om reklameffekter i 30 kategorier.

Kreativa byråer

Byråer som vinner priser i reklamtävlingar.

Köputrymme

Vad som blir kvar av ett hushålls disponibla inkomst när kostnaderna för boendet är betalt. (Beräknas vanligen som medelvärde eller median för hushåll i ordinarie boende.)

Köpvanor

Trender för konsumenters val av varumärken.

Marknad

Konkurrenter, kunder och konsumenter inom den kategori eller den del av hela marknaden där ett varumärke marknadsförs.

Marknadschefsindex (MCI)

Den ledande indikatorn på konsumenters efterfrågan

Marknadsinvesteringar

Samtliga marknadsaktiviteter inklusive, promotion, kampanjer, säljinsatser, butiksaktiviteter, reklamproduktion och köp av medieutrymme.

Medieinvestering brutto

Ett mått på reklammängd

Medieinvestering netto

Beloppet som ett varumärke betalar för medieutrymme.

Minneseffekt

Att konsumeter uppger att de har lagt märke till reklam. Mäts som andel av befolkningen, i procent, som spontant säger sig minnas reklamen för ett visst varumärke.

Plånboken

Disponibel inkomst

Reklamandel

Ett varumärkes andel av reklammängden på sin marknad.

Reklameffektivitet

Förhållande mellan reklammängd (mätt i miljoner kronor brutto) och minneseffekt som reklamen ger upphov till (mätt i procent reklamerinran).

Reklamerinran

Minneseffekt som reklamen ger upphov till. Mäts i procentandel av befolkningen.

Reklammängd

Summan kontakter i varumärkens reklamaktiviteter. Den gemensamma valutan miljoner kronor medieinvestering brutto är måttet som gör det möjligt att jämföra reklammängd i olika medieslag.

Reklamvolym

Reklammängd

Share of wallet

Andel av den disponibla inkomsten

Share of voice

Reklamandel

Spontan reklamerinran

Minneseffekt

Varumärke

En uppsättning uppfattningar i huvudet på konsumenter, samtidigt som det är ett juridiskt skyddat namn.

 


 

Telefon: 08-594 950 75
» Mejla oss!
© Indikat 2016