LÄR KÄNNA INDIKAT GENOM FAKTAFYLLDANYHETSBREV. TESTA TIO VECKOR GRATIS!

Indikats redaktionella policy

Indikats publikationer har till syfte att peka på trender för reklam, medier och varumärken.

Redaktionen arbetar utifrån Indikats metod för att beskriva enskilda varumärken. Den bygger på:

  • tidsserier

  • research om aktuella varumärken

  • rak och tydlig presentation.

Redaktionen använder marknadsdata om medieinvesteringar, reklameffekter och konsumenters beteende för att:

  • identifiera och formulera adekvata frågeställningar

  • beskriva resultat av reklaminsatser.

Marknadsdata kan aldrig ensamma förklara trender för varumärken, utan kompletteras med intervjuer och andra beskrivande texter.

Indikat samarbetar med partners bland medier och statistikleverantörer om marknadsdata som används i publikationerna.

Indikat använder ett rakt och vardagligt språk. Innehållet presenteras på ett tydligt och lättillgängligt sätt.

Antagen av Indikat Förlag
den 12 september 2001

Telefon: 08-594 950 75
» Mejla oss!
© Indikat 2016