LÄR KÄNNA INDIKAT GENOM FAKTAFYLLDANYHETSBREV. TESTA TIO VECKOR GRATIS!

Hur ser det ut om ett år?

De senaste årens svårbedömda konsumtionskonjunktur har gjort detta till en angelägen fråga. Marknadschefer och företagsledningar söker svar på den för att kunna agera konsekvent längre än bara de närmaste kvartalen.

Indikat har utvecklat en produkt som ger företag besked om hur köputrymme och köpsug utvecklas på ett års sikt – och därmed varumärkets förutsättningar att få sälja när de möter sina kunder om ett år. En bild som ger argument för satsningar på berättigade marknadsinvesteringar.

Produkten bygger på ett format som knyter ihop företagets specifika kunskaper om sin marknad med Indikats kunskap om köpvanor, megatrender och framtida köputrymme.

Produkten förser varumärken med:

  1. Unika prognoser om olika kundgruppers köputrymme på ett eller flera års sikt.
  2. Unika data om rörelserna i konsumtionen mellan olika produkt- och tjänstekategorier.
  3. Beskrivningar av hur samhällskrafter påverkar konsumenter.
  4. Utsikter till prishöjningar.

Vill du ha besked om hur det ser ut om ett år?

Begär ett personligt besök för att få veta mer.

 

Telefon: 08-594 950 75
» Mejla oss!
© Indikat 2016