LÄR KÄNNA INDIKAT GENOM FAKTAFYLLDANYHETSBREV. TESTA TIO VECKOR GRATIS!

Rättvisande trendstudier av bilmarknaden

Indikats rapporter analyserar och belyser årligen trender inom bilmarknadsföringen. Utvecklingen är en angelägenhet för hela reklambranschen, eftersom den påverkar ett stort antal annonsörer, medier och byråer.

Rapporterna beskriver vinnande och förlorande strategier för 25 reklamintensiva bilmärken. De baseras på marknadsdata i form av reklaminvesteringar, reklamerinran, preferens och försäljning. Rapporterna kompletteras med redovisningar som ger en rättvisande bild av hur marknadsföringen fungerar.

Analysen bygger på att bilmärkena som gör reklam delas in i Vinnare, Stabila och Förlorare, baserat på förändringar i marknadsandelar. Intressanta samband har bevisats och flera gemensamma nämnare för vinnande strategier har identifierats, till exempel att unika medieval ökar möjligheten till hög reklameffektivitet och att reklam gjord i Sverige fungerar bäst på den svenska marknaden.

Rapporten innehåller också en genomgång av strategin bakom vart och ett av de studerade märkenas reklam och marknadsföring, och beskriver vilket resultat den har gett.

Tidigare rapporter om bilmarknadsföring finns tillgängliga i Indikats arkiv

Bilmarknadsföring

Analyserna omfattar alla reklamintensiva bilmärken.

Telefon: 08-594 950 75
» Mejla oss!
© Indikat 2016